Bấm tạo phiếu gửi hàng ngay
CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Hoàn Tiền:
- GỬI HÀNG VIỆT NAM chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế và không trực tiếp xử lý việc hoàn tiền cho hàng hóa. Chúng tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ vận chuyển an toàn các loại hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam, theo các điều khoản và điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận.

Không Hoàn Tiền Trực Tiếp Cho Hàng Hóa:
- GỬI HÀNG VIỆT NAM không hoàn tiền trực tiếp cho hàng hóa quý vị đã mua. Mọi yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường cho các mặt hàng bị lỗi hoặc hư hỏng phải được giải quyết trực tiếp với người bán hoặc nhà sản xuất.

Khiếu Nại và Tranh Chấp:
- Đối với bất kỳ sai sót nào liên quan đến tình trạng, số lượng hoặc chất lượng hàng hóa nhận được, khách hàng cần báo cáo cho GỬI HÀNG VIỆT NAM trong vòng [NUMBER] kể từ ngày nhận hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ghi nhận vấn đề và nếu có thể, sẽ tạo điều kiện liên lạc với các hãng vận chuyển hoặc người bán.

Bảo Hiểm và Trách Nhiệm:
- Tất cả mọi hàng hoá giao dịch với GỬI HÀNG VIỆT NAM đều được bảo hiểm theo giá trị đã kê khai. Tuy nhiên, phạm vi bảo hiểm của chúng tôi không bao gồm các mặt hàng mang tính chất dễ vỡ, chất lỏng, dễ hư hỏng do đặc tính của sản phẩm, và các mặt hàng không được khai báo với giá trị thực tế. Khách hàng được khuyến khích mua thêm bảo hiểm cho các mặt hàng có giá trị cao.

Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại:
1. Thông Báo Về Hư Hỏng hoặc Mất Mát: Khách hàng phải thông báo cho GỬI HÀNG VIỆT NAM ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bằng chứng chứng minh, chẳng hạn như ảnh chụp và biên lai vận chuyển.

2. Điều Tra và Giải Quyết: GỬI HÀNG VIỆT NAM sẽ xem xét khiếu nại và phối hợp với các hãng vận chuyển cùng các cơ quan liên quan. Nếu có thể, chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các khiếu nại đối với nhà cung cấp bảo hiểm.

3. Không Hoàn Tiền Cho Các Khiếu Nại Không Chứng Minh Được: Các khiếu nại không có đầy đủ giấy tờ, bằng chứng về giá trị hoặc bằng chứng về việc vận chuyển xảy ra sai sót có thể không đủ điều kiện để được đền bù. Khách hàng phải giữ lại tất cả các biên lai mua hàng, giấy tờ vận chuyển và bất kỳ thông tin liên quan nào khác để chứng minh cho khiếu nại của mình.

Trách Nhiệm Của Khách Hàng:
- Đảm bảo tất cả hàng hóa được đóng gói đúng cách và khai báo thông tin chính xác với GỬI HÀNG VIỆT NAM. Các mặt hàng khai báo sai thông tin hoặc đóng gói không đúng cách sẽ không đủ điều kiện để được bảo hiểm và khiến chúng tôi khó lòng hỗ trợ giải quyết khiếu nại.

Lưu Ý:
GỬI HÀNG VIỆT NAM cam kết cung cấp dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy và hỗ trợ khách hàng trong bất kỳ vấn đề liên quan đến vận chuyển. Để được giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ thêm, vui lòng liên lạc với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Gửi Email

×
Dịch vụ *
Tên *
Họ *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *