Bấm tạo phiếu gửi hàng ngay
HƯỚNG DẪN
CẬP NHẬT MÃ VẬN CHUYỂN


Kính chào quý vị, đây là phần HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MÃ VẬN CHUYỂN cho kiện hàng trên trang HTTPS://guihangvietnam.com

Hướng dẫn này dành cho khách hàng đã chọn KHÔNG BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA trong mục LỰA CHỌN VẬN CHUYỂN khi quý vị tạo phiếu gửi hàng!

Để cập nhật mã vận chuyển cho kiện hàng, quý vị cần có Số điện thoại của người gửiMã vận chuyển (Tracking ID) (khi quý vị mang kiện hàng ra hãng vận chuyển để gửi về trung tâm GHVN, hãng vận chuyển sẽ cấp cho quý vị Mã vận chuyển (Tracking ID) này!)

==> Quý vị vào website HTTPS://guihangvietnam.com ==> bấm vào menu "TRA CỨU".  (xem hình bên dưới)

gui-hang-tu-my-ve-viet-nam-menu-tra-cuu

==> Bấm chọn <CẬP NHẬT MÃ VẬN CHUYỂN> (xem hình bên dưới)

gui-hang-tu-my-ve-viet-nam-bam-chon-cap-nhat-ma-van-chuyen

==> Giao diện CẬP NHẬT MÃ VẬN CHUYỂN hiện ra như sau (xem hình bên dưới)

gui-hang-tu-my-ve-viet-nam-menu-giai-thich
==> Nhập Số điện thoại người gửi

==> Bấm vào DANH SÁCH KIỆN HÀNG

Danh sách các kiện hàng (Package ID) xuất hiện, chọn kiện hàng cần cập nhật mã vận chuyển (Tracking ID) => nhập mã vận chuyển mới (Tracking ID) vào ô Mã vận chuyển (Tracking ID). (xem hình bên dưới)

gui-hang-tu-my-ve-viet-nam-thuc-hien-cap-nhat
Quý vị có thể nhập Mã vận chuyển (Tracking ID) bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập tay vào nếu không muốn scan barcode
- Bấm vào ô Mã vận chuyển (Tracking ID) để nhập mã barcode (Tracking ID) của UPS, FedEx hay USPS bằng tay.

Cách 2: Dùng Phone để scan barcode (Tracking ID) của UPS, FedEx hay USPS ==> Mã vận chuyển (Tracking ID) sẽ được tự động điền, quý vị không cần nhập tay.

==> Bấm vào nút CẬP NHẬT MÃ VẬN CHUYỂN --> Xuất hiện thông báo cập nhật Mã vận chuyển (Tracking ID) thành công

==> Quý vị có thể theo dõi kiện hàng hoặc tìm kiện hàng bằng mã vận chuyển (Tracking ID) mà quý vị vừa cập nhật.

QUÝ VỊ CÓ THỂ XEM THÊM CÁC HƯỚNG DẪN:


CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ THEO DÕI HƯỚNG DẪN NÀY.

Gửi Email

×
Dịch vụ *
Tên *
Họ *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *