Bấm tạo phiếu gửi hàng ngay
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GỬI HÀNG VIỆT NAM ("chúng tôi," "của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của quý khách khi quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

1. Về Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:
- Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại và thông tin thanh toán của quý khách.

- Thông Tin Giao Dịch: Chi tiết các giao dịch quý khách thực hiện thông qua dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về lô hàng và thanh toán.

- Thông Tin Sử Dụng: Thông tin về cách quý khách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và thời gian truy cập.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Khách Hàng:
- Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách để xử lý và giao nhận hàng hóa, liên lạc với quý khách về đơn hàng và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

- Cải Thiện Dịch Vụ: Chúng tôi phân tích việc sử dụng dịch vụ của quý khách để cải thiện hiệu suất, phát triển các tính năng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Liên Lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của quý khách để gửi cập nhật, tài liệu quảng cáo và thông tin khác mà quý khách có thể quan tâm. Quý khách có thể chọn không nhận các thông tin này bất kỳ lúc nào.

- Tuân Thủ Pháp Luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách để tuân thủ các luật, quy định và quy trình pháp lý hiện hành.

3. Chia Sẻ và Tiết Lộ Thông Tin:
- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như các công ty xử lý thanh toán và vận chuyển. Các nhà cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ bảo vệ thông tin của quý khách và chỉ sử dụng nó cho các mục đích mà nó được tiết lộ.

- Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

- Chuyển Giao Kinh Doanh: Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi, thông tin của quý khách có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch đó.

4. Bảo Mật Dữ Liệu:
- Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào đảm bảo an toàn tuyệt đối, và chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

5. Lựa Chọn Của Quý khách:
- Từ Chối Nhận Thông Tin: Quý khách có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn trong các thông tin liên lạc đó hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

- Cookie: Quý khách có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở mức độ trình duyệt cá nhân. Nếu quý khách từ chối cookie, quý khách vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng có thể bị hạn chế.

6. Quyền Riêng Tư của Trẻ Em:
- Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

7. Các Thay Đổi Phát Sinh:
- Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang web của chúng tôi và cập nhật "Ngày Hiệu Lực" ở đầu chính sách này. Quý khách nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để cập nhật các thay đổi.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

GỬI HÀNG VIỆT NAM
Điện thoại: (+1) 714 510-2965
Địa chỉ: 17451 Nichols Ln STE A, Huntington Beach, CA 92647

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này.

Gửi Email

×
Dịch vụ *
Tên *
Họ *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *