Bấm tạo phiếu gửi hàng ngay
TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH VỚI GỬI HÀNG VIỆT NAM

Tất cả các giao dịch thực hiện với GỬI HÀNG VIỆT NAM đều được xử lý bằng Đô la Mỹ (USD). Việc sử dụng USD làm tiền tệ giao dịch đảm bảo sự minh bạch và nhất quán cho khách hàng của chúng tôi.

1. Thanh Toán Bằng USD:
- Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ do GỬI HÀNG VIỆT NAM cung cấp phải được thực hiện bằng USD.

- Giá niêm yết trên trang web của chúng tôi, hóa đơn và bất kỳ tài liệu nào khác đều được ghi bằng USD.

2. Chuyển Đổi Tiền Tệ:
- Nếu quý khách sử dụng phương thức thanh toán không phải là USD, tổ chức tài chánh của quý khách sẽ chuyển đổi số tiền sang USD theo tỷ giá hối đoái hiện hành tại thời điểm giao dịch. GỬI HÀNG VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chênh lệch nào do tỷ giá hối đoái hoặc phí chuyển đổi tiền tệ áp dụng bởi tổ chức tài chánh của quý khách.

3. Hóa Đơn và Biên Lai:
- Tất cả các hóa đơn và biên lai do GỬI HÀNG VIỆT NAM phát hành sẽ phản ánh số tiền giao dịch bằng USD.

- Để phục vụ việc lưu trữ và đối chiếu, chúng tôi khuyến nghị khách hàng kiểm tra số tiền bị trừ bằng USD và bất kỳ khoản phí chuyển đổi nào với tổ chức tài chánh của mình.

4. Hoàn Tiền và Điều Chỉnh:
- Trong trường hợp hoàn tiền hoặc có điều chỉnh, số tiền sẽ được xử lý bằng USD, và số tiền tương đương bằng tiền tệ địa phương của quý khách sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái áp dụng bởi tổ chức tài chánh của quý khách tại thời điểm hoàn tiền.

Bằng cách thực hiện giao dịch với GỬI HÀNG VIỆT NAM, quý khách đồng ý sử dụng USD làm tiền tệ giao dịch và thừa nhận các tác động tiềm ẩn của việc chuyển đổi tiền tệ.

Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách tiền tệ giao dịch của chúng tôi, vui lòng liên lạc với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của GỬI HÀNG VIỆT NAM tại:

GỬI HÀNG VIỆT NAM
Điện thoại: (+1) 714 510-2965
Địa chỉ: 17451 Nichols Ln STE A, Huntington Beach, CA 92647

Gửi Email

×
Dịch vụ *
Tên *
Họ *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *