Bấm tạo phiếu gửi hàng ngay
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

Các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng (gọi tắt là "Điều Khoản") quy định việc sử dụng dịch vụ của GỬI HÀNG VIỆT NAM. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ của GỬI HÀNG VIỆT NAM.

1. Về Dịch Vụ Cung Cấp:
GỬI HÀNG VIỆT NAM chuyên cung cấp các dịch vụ vận hàng hóa chuyển quốc tế, đảm bảo an toàn và đáng tin cậy trong việc vận chuyển hàng hóa từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc lấy hàng, hỗ trợ đóng gói, vận chuyển, thông quan và giao hàng tận nơi đến người nhận.

2. Không Hoàn Tiền Cho Hàng Hóa:
- Tất cả các giao dịch sử dụng dịch vụ vận chuyển từ GỬI HÀNG VIỆT NAM đều không được hoàn tiền. Chúng tôi không chấp nhận hoàn tiền vì bất kỳ lý do gì, bao gồm chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, nếu các vấn đề này nằm trong phạm vi bảo hiểm của chính sách bảo hiểm của GỬI HÀNG VIỆT NAM, quý khách có thể được đền bù theo điều khoản của chính sách bảo hiểm đó.

- Chính sách bảo hiểm cơ bản của chúng tôi chỉ bao gồm một số rủi ro trong quá trình vận chuyển. Đối với các mặt hàng có giá trị cao hoặc dễ bị hư hỏng, khách hàng nên mua thêm bảo hiểm để được bảo vệ toàn diện hơn. Nếu có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến bảo hiểm, khách hàng cần phải tuân thủ các điều khoản quy định trong chính sách bảo hiểm của GỬI HÀNG VIỆT NAM.

3. Trách Nhiệm Của Khách Hàng:
- Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về kiện hàng, bao gồm các thông tin chi tiết về người gửi và người nhận, mô tả loại hàng hóa và giá trị khai báo. GỬI HÀNG VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chậm trễ hoặc vấn đề phát sinh do thông tin sai hoặc thiếu thông tin.

- Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng được vận chuyển tuân thủ các luật và quy định của Hoa Kỳ và Việt Nam. GỬI HÀNG VIỆT NAM sẽ không vận chuyển các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế.

- Khách hàng phải đảm bảo rằng các mặt hàng được đóng gói đúng cách để chịu được điều kiện vận chuyển quốc tế. GỬI HÀNG VIỆT NAM cung cấp dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp để hỗ trợ việc này.

4. Vận Chuyển và Giao Hàng:
- GỬI HÀNG VIỆT NAM xử lý toàn bộ quy trình vận chuyển từ khi lấy hàng đến khi giao hàng tận nơi người nhận. Khách hàng có thể theo dõi lô hàng của mình theo thời gian thực qua hệ thống theo dõi trực tuyến của chúng tôi.

- Thời gian giao hàng ước tính chỉ để tham khảo. GỬI HÀNG VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chậm trễ do thủ tục hải quan, vấn đề của nhà vận chuyển hoặc các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm:
- GỬI HÀNG VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ nào do các nhà vận chuyển bên thứ ba như UPS, FedEx hoặc USPS gây ra. Khách hàng phải giải quyết mọi khiếu nại trực tiếp với nhà vận chuyển tương ứng.

- GỬI HÀNG VIỆT NAM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm thiên tai, chiến tranh hoặc quyết định của các chính phủ.

6. Khiếu Nại và Tranh Chấp:
- Đối với bất kỳ sai sót nào liên quan đến tình trạng, số lượng hoặc chất lượng hàng hóa nhận được, khách hàng cần báo cáo cho GỬI HÀNG VIỆT NAM trong vòng [NUMBER] kể từ ngày nhận hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ghi nhận vấn đề và nếu có thể, sẽ tạo điều kiện liên lạc với các hãng vận chuyển hoặc người bán.

- GỬI HÀNG VIỆT NAM sẽ điều tra các vấn đề được báo cáo và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách cung cấp các tài liệu và bằng chứng như hình ảnh và biên lai vận chuyển.

7. Luật Áp Dụng:
- Các Điều Khoản này tuân thủ theo luật của Hoa Kỳ và Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của các tòa án tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

8. Sửa Đổi:
- GỬI HÀNG VIỆT NAM có quyền sửa đổi các Điều Khoản này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều Khoản đã sửa đổi.

Thông Tin Liên lạc:
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các Điều Khoản này, vui lòng liên lạc với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại:

GỬI HÀNG VIỆT NAM
Điện thoại: (+1) 714 510-2965
Địa chỉ: 17451 Nichols Ln STE A, Huntington Beach, CA 92647

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này.

Gửi Email

×
Dịch vụ *
Tên *
Họ *
Email *
Điện thoại *
Nội dung *